โรงงานขนาดใหญ่

 • โครงการถมดินพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่างาน 298,957,944 บาท
 

 • โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่างาน 184,850,000 บาท

 

 • โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่างาน 115,700,000 บาท


 • โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย ติดตั้งเครื่องจักรคัดแยกขยะมูลฝอย ก่อสร้างและขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ก่อสร้างลานตากขยะมูลฝอยคอนกรีตเสริมเหล็ก
  เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
  ดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่างาน 91,250,000 บาท 

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่างาน 31,920,000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com