อาคาร

 • โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  อยู่ในช่วงดำเนินการ

มูลค่างาน 119,780,000 บาท

 
 • โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
  เจ้าของโครงการ : ศาลากลางจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
มูลค่างาน 50,000,000 บาท


 • โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
มูลค่างาน 30,182,000 บาท


 • โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภายในโรงเรียนวัดหวายกรอง อาคารเรียน ค.ส.ล 4 ชั้น 18 ห้องเรียน (ตามแบบ อบจ.รย.)
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
มูลค่างาน 23,985,000 บาท
Powered by MakeWebEasy.com