ประวัติความเป็นมา


RCE เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบใช้จริง โดยมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ จึงมั่นใจในผลงาน ที่ต้องได้มาตรฐานและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานทุกชนิดมานานกว่า 25 ปี โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้วยการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,300,000 บาท และรับอนุญาตให้ประกอบกิจการเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2534

ปัจจุบันได้มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000,000 บาท มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/8 หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

Powered by MakeWebEasy.com