ท่อและระบบระบายน้ำ

  • โครงการปรับปรุงเส้นท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
    เจ้าของโครงการ : บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
    ดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่างาน 157,250,000 บาท

  • โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ
    เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
    ดำเนินการเสร็จแล้ว
มูลค่างาน 156,109,000 บาท
Powered by MakeWebEasy.com