ถนน

 • โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0808 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191 - บรรจบถนนนิคมสร้างตนเอง ซอย 14
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว

มูลค่างาน 116,688,000 บาท

 

 • โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข3 ตอนควบคุม 0502-0503
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
มูลค่างาน 93,544,782 บาท


 • โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0807 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3191 อำเภอนิคมพัฒนา
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
มูลค่างาน 35,546,600 บาท


 • โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.5002 - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
มูลค่างาน 18,281,000 บาท


 • โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน อบจ.รย.0404 สายบ้านบึงตาใหญ่ - บ้านบึงตาต้า อำเภอปลวกแดง
  เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  ดำเนินการเสร็จแล้ว
มูลค่างาน 13,800,000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com